Секој корисник на хостинг услугите автоматски се согласува со условите и правилата за користењето  на истите.

  • Не е дозволено хостирање на сајтови кои содржат говор на омраза, расна, верска или каква било друга дискриминирачка содржина
  • Забрането е користење на злонамерен софтвер кој може да наштети на Вашиот и на сајтовите на другите корисници (таквите сајтови ќе бидат суспендирани)
  • Не е дозволено SPAM-ирање


Корисниците на хостинг услугите се должни

  • Одржувањето на веб страната е должност на закупувачот на хостингот (доколку не е на друг начин договорено)
  • Безбедносна копија (Backup) е обврска на закупувачот на хостингот (доколку не е на друг начин договорено)
  • Секој корисник на услугите е должен своите лозинки за пристап, лозинки за маил адресите да ги чува на доверливо место
  • Редовно користете најнови апдејти за Вашите сајтови, модули и слично

 


 

 
Со нашите хостинг пакети добивате cPanel контролен панел преку кој имате целосна контрола над вашиот хост. cPanel е прегледен и едноставен за користење.
Банер
user: demo, pass: demo

Референци

eoglasi.png